pátek 30. června 2017

Lacus in Lingua Translationem Malum


Balance of New

Slibuji levici dech, který hvízdá mrtvolou tam a zpět.
I promise my left hand the breath whistling around the corpse.
Lupaan vasemmalle kädelle hengen joka viheltää ruumiin ympärillä.
Lupaan vasemmalle kädelle hengen, joka viheltää ruumiissa eteen ja taa.

Slibuji pravici sílu, kterou bájný tvůrce Zemi zhnět.
I promise my right hand the mythical Earth-generating force.
Lupaan oikealle kädelle myyttisen Maan-luomisvoiman.
Lupaan oikealle kädelle voiman, jolla myyttinen luoja vaivasi Maan.

Zavazuji se levé noze k prašné cestě, výkonu i nejistotě.
I dedicate my left leg to achievement, insecurity and the dusty road.
Omistan vasemman jalkani saavutukselle, epävarmuudelle ja pölyiselle tielle.
Sitoudun vasemmalle jalalle pölyiseen matkaan, suoritukseen ja epävarmuuteen.

Zavazuji se pravé noze k hledání zdrojů v třetím světě.
I dedicate my right leg to the search for resources in the third world.
Omistan oikean jalkani etsiäkseni resursseja kolmannessa maailmassa.
Sitoudun oikealle jalalle kolmannen maailman lähteiden etsimiseen.

Slibuji pohlaví válku s těmi, kdo hyzdí lidu plémě.
I promise my genitals war with those who blemish the human race.
Lupaan sukupuolielimilleni sodan niiden kanssa jotka tahraavat ihmisrotua.
Lupaan sukupuolelle sodan niiden kanssa, jotka ihmisrodun pilaa.

Slibuji lebce spojení s okny všech přátel na Planetě.
I promise my skull connection to the windows of all friends on planet Earth.
Lupaan pääkallolleni yhteyden kaikkiin ystävieni ikkunoihin maapallolla.
Lupaan kallolle yhteyden kaikkien ystävien ikkunoihin päällä Planeetan.

Slibuji střevům hodiny, na nichž zamrzl všechen čas.
I promise my guts hours on which all time has frozen.
Lupaan sisuskaluilleni tunnit jolloin kaikki aika on jäätynyt.
Lupaan suolille kellot, joilla jäähtyi kaikki aika.

Slibuji nervům dohodu s fantómy uvnitř trupu mas.
I promise my nerves a deal with phantoms inside the body of the crowds.
Lupaan hermoilleni diilin kummitusten kanssa jotka ovat massojen kehojen.
sisällä.Lupaan hermoille sopimuksen massojen vartalon sisäisten fantoomien kaa.

Zavazuji se plícím, že přijde den a mýtické obrození.
I dedicate my lungs to the coming day of mythical spring.
Omistan keuhkoni myyttisen kevään tulevalle päivälle.
Sitoudun keuhkoille, että tulee päivä ja myyttinen elpyminen.

Zavazuji se játrům k rovnosti, jež ničemu rovna není.
I dedicate my liver to equality that does not equal anything.
Omistan maksani tasa-arvolle joka on tulokseton.
Sitoudun maksoille yhdenvertaisuuteen, joka ei ole verrattavissa mihinkään.

Slibuji mozku cestu vpřed za noci dalekých horizontů.
I promise my brain a way forward on the night of faraway horizons.
Lupaan aivoilleni tien eteenpäin kaukaisten horisonttien yössä.
Lupaan aivoille matkan eteenpäin kaukaisten horisonttien yön aikana.

Slibuji žaludku odpad, sirotka bez rodičů.
I promise my stomach garbage, an orphan with no parents.
Lupaan vatsalleni roskaa, orpo ilman vanhempia.
Lupaan vatsalle jätteen, orvon ilman vanhempia.

Ref.:
Přísahám na svá slova,
I swear that my words
Vannon että sanani
Vannon omien sanojeni kautta

že jsou pevná jako kámen,
are firm as a rock
Ovat vankat kuin kivi
että ne ovat vankkoja kuin kivi

k výši se vzpíná jejich klenba
up high soars their vault
Ylös korkeuksiin nousee niiden holvi
korkeuteen nousee niiden holvi

nad propastmi mezi lidem.
above the rifts between people.
Ihmisten välisten kuilujen ylle.

ihmisten välisten kuilujen ylle.

Bonum Regimen


Mutare Tempora Mutantur


středa 3. května 2017

středa 1. března 2017

úterý 28. února 2017